A group of young carers taking part in an animation workshopRydym yn gwybod y gall bod yn ofalwr, effeithio ar eich llesiant emosiynol neu gorfforol yn yr ysgol, o ran cyrhaeddiad addysgol, a chyfleoedd bywyd, er ei fod yn brofiad gwerth chweil. Rydym ar gael i’ch cefnogi er mwyn sicrhau nad yw’ch addysg yn achos straen arall yn eich bywyd, ac i’ch helpu manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd addysgol sydd ar gael.

Mae gennym dîm o weithwyr estyn allan cyfeillgar a chefnogol sydd ar gael i siarad gyda chi ynghylch cael cydbwysedd rhwng eich rôl gofal a’r ysgol, coleg neu 6ed dosbarth, ac i drafod yr opsiynau os ydych am adael cartref neu fynd i’r brifysgol.

Os nad yw’ch ysgol yn ymwybodol eich bod yn ofalwr ifanc, ni fyddant yn gallu eich cefnogi cystal ag y dylent gyda phethau megis bod yn hwyr a phresenoldeb, peidio rhoi gwaith cartref mewn ar amser, neu farciau isel, colli gweithgareddau allgyrsiol, teimlo’n flinedig ac yn ynysig, neu fwlio.

Gallwn eich helpu gyda chymorth a chyngor ar yr holl bethau hyn, a gallwn hefyd gysylltu â’r ysgol a’u cynorthwyo nhw gyda pholisïau i ofalwyr ifainc, hyfforddi athrawon, gwasanaethau a gwersi ABGI (Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd). Rydym yn deall sut brofiad ydy bod yn ofalwr ifanc, a gallwn helpu’r ysgol i’ch cefnogi chi, ond ar yr un pryd parchu eich preifatrwydd a sicrhau nad ydych yn cael eich ystyried yn ‘wahanol’.

Rydym yn cynnal sesiynau taro heibio rheolaidd mewn rhai ysgolion ym Mhowys, felly efallai y gallwn eich gweld chi yno: bydd eich gweithiwr estyn allan yn gadael ichi wybod os ydym yn dod i’ch ysgol chi.

Hefyd, rydym yn trefnu tripiau a gweithgareddau i ofalwyr ifainc ac oedolion ifainc sy’n ofalwyr, er mwyn ichi gael treulio amser gydag eraill sy’n deall eich sefyllfa, sy’n helpu cadw cydbwysedd rhwng bywyd a phwysau bywyd ysgol.

Cymerwch gip ar dudalen gofalwyr ifainc eich ardal chi, ym Mhowys ac yn Wrecsam/Conwy/Sir Ddinbych, neu gellir cysylltu â ni’n uniongyrchol ar y dudalen manylion cyswllt.