A young carer runs across a field holding a kite

Ym Mhowys, mae cyllid newydd ar gael i dalu am offer technoleg gynorthwyol i ofalwyr, megis clociau, ffonau, synwyryddion symud, larymau a mwy.

Caiff eich anghenion o ran eitemau technoleg gynorthwyol benodol eu hadnabod yn ystod yr Asesiad i Ofalwyr ond ceir mynediad at y dechnoleg hon am ddim hefyd yn dilyn argymhelliad gan Weithiwr cymdeithasol, Therapydd Galwedigaethol neu hyd yn oed gan Weithwyr Estyn Allan Credu. Mewn unrhyw achos, cysylltwch â ni i gychwyn y broses.

Dylai’r dechnoleg helpu:

  • osgoi cwympo neu liniaru effaith cwympo trwy ei adnabod yn gynnar ac anfon rhybudd
  • osgoi achlysuron pan fydd unigolyn yn mynd ar goll
  • osgoi neu oedi derbyn unigolyn i gartref gofal
  • osgoi derbyniadau i’r ysbyty heb eu cynllunio
  • atgoffa pobl i gymryd meddyginiaethau a lleihau peth o’r pwysau arnoch chi fel gofalwr.

Cysylltwch â ni i gael y daflen ddiweddaraf oherwydd mae offer newydd yn cael eu hychwanegu o hyd, a chofiwch adael inni wybod os dylid ychwanegu eitemau ychwanegol fyddai’n gwneud bywyd yn haws.

Os nad yw’r cyllid yn gallu talu am ddarn o offer penodol, neu os ydych yn byw tu allan i Bowys, gwnawn ein gorau i gael hyd i ffynonellau cyllid ar eich rhan.

Os hoffech brynu unrhyw offer yn uniongyrchol, ewch at y catalog Safe And Well ar-lein.