Three adult carers from Powys standing in a sunny gardenPan fyddwch yn cychwyn gofalu am rywun, neu os bydd eich cyfrifoldebau gofal yn newid, hwyrach y bydd angen ystyried yr opsiynau sydd ar agor i chi a phenderfynu beth i’w wneud am eich gwaith a chyflogaeth – er enghraifft a fyddwch yn rhoi’r gorau i’ch swydd neu’n parhau i weithio. Oeddech chi’n sylweddoli fod llawer o gyflogwyr yn cynnig cefnogaeth i ofalwyr yn y gweithle? Hwyrach nad oeddech yn ymwybodol o hyn, a gallwch ofyn hefyd i weithio oriau hyblyg. Byddwn yn eich helpu i ddeall eich hawliau fel gofalwr sy’n gweithio ac yn sicrhau y caiff eich llais ei glywed.

Am fanylion llawn mewn perthynas â gweithio oriau hyblyg a sut i wneud cais am hynny, cymerwch gip ar yr erthygl yma ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Hwyrach y byddwch am gymryd cip ar y wefan hon, a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer
gofalwyr sy’n gweithio.

Gallwch hawlio llawer o fudd-daliadau hyd yn oed os ydych yn gweithio. Hefyd mae angen ystyried cael cydbwysedd rhwng eich gwaith, eich rôl fel gofalwr a’ch llesiant eich hunan. Gallwn roi cyngor i chi ar eich hawl i fudd-daliadau, a sut i wneud yn si?r eich bod yn gofalu amdanoch chi’ch hunan.

Os ydych yn meddwl am swydd newydd, hwyrach y byddwch yn ystyried hyfforddiant i ddiweddaru’ch sgiliau neu wirfoddoli i ennill profiad, ac wrth gwrs, mae rôl gofal yn eich helpu i feithrin sgiliau amrywiol sy’n hynod werthfawr i gyflogwyr.

Gallwn roi cefnogaeth a chyngor ichi gydag unrhyw agwedd ar waith a chyflogaeth, a gellir ei deilwra at eich amgylchiadau personol chi.  Cysylltwch â ni i ddysgu mwy.