The shop front of the shop in MachynllethYdych chi’n cael trafferth mynd i lefydd? Boed hynny i fynd i siopa, at apwyntiad ysbyty, mynd i’r gwaith neu i grwpiau Gofalwyr, mae cymorth ar gael i’ch helpu teithio i ble bynnag y mae angen ichi fynd.

Ymhlith cynlluniau cenedlaethol mae’r Cynllun Bathodynnau Glas sy’n golygu y gallwch barcio’n nes at ble bynnag rydych yn mynd, neu os oes gennych anhawster cerdded neu anawsterau symudedd eraill;  a Motability, sef lwfans symudedd gan y llywodraeth i helpu prydlesu car newydd, sgwter neu gadair olwyn fodur.

I weld amlinelliad o delerau Motability, ewch at dudalen gwybodaeth ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Hwyrach y byddwch yn gallu cael gostyngiad ar gludiant cyhoeddus neu ar dreth eich cerbyd. Hwyrach bod cynlluniau cludiant lleol ar gael ichi – cysylltwch â ni i ddysgu mwy am gael cymorth i drefnu cludiant a ffynonellau cyllid.