Rheolwr Tîm Gofalwyr Ifainc WCD

CYFLOG: £26,260 y flwyddyn pro rata

ORIAU: 21 awr yr wythnos

GWYLIAU: 27 diwrnod pro rata a gwyliau banc statudol

PENSIWN: 3%

Cartref

 

  • Ydych chi’n frwdfrydig am alluogi pobl ifanc i wneud y gorau o’u bywyd?
  • Ydych chi’n frwdfrydig am gefnogi pobl ifanc i godi ymwybyddiaeth a lleisio eu barn am y materion sy’n bwysig iddyn nhw?
  • Ydych chi’n mwynhau cefnogi’ch tîm i roi cymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac a seilir ar gadernid, a chyrraedd safonau rhagorol

Manylion Pellach CLICWCH YMA

Ffurflen Gais CLICWCH YMA

 

Dyddian Cau ar Gyfer Ceisiadau: 9yb,21/2/2019 i hr@credu.cymru

Dyddiad Cyfweld: 27/2/2019 yn Wrecsam

Rheolwr Tim Gofalwyr Ifainc WCD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.