30 awr yr wythnos. Gellir ystyried Rhannu’r Swydd.

Rydym yn chwilio am unigolyn arbennig sy’n frwdfrydig am gyfleoedd elusennau i adwerthu, codi arian a gweithio gyda phobl. Byddwch yn datblygu ein siop elusennol a’r hwb Gofalwyr yn Aberhonddu, sydd â’r nodau canlynol:
– Codi arian.
– Bod yn bwynt cyswllt cyntaf anffurfiol a hygyrch ar gyfer Gofalwyr sy’n ceisio cymorth a gwybodaeth.
– Cynnig lleoliad lle gall Gofalwyr ddatblygu gweithgareddau megis grwpiau crefft, boreau coffi ac yn y blaen.
– Codi proffil ac ymwybyddiaeth o ofalwyr di-dâl.
– Helpu integreiddio cymorth ar gyfer gofalwyr o fewn cymunedau lleol.
– Sicrhau lleoliad gwych i wirfoddoli, cysylltu ag eraill a rhannu a meithrin sgiliau.

 

Os ydy’r syniad o ddatblygu menter adwerthu lwyddiannus a’r Hwb Gofalwyr cynnes a chroesawgar yn apelio atoch, a gallwch arwain prosiect mewn ffordd sy’n cynnwys ac yn galluogi eraill, rydym yn aros i glywed gennych!
• Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw : 9:00 5/9/2018
• Estynnir gwahoddiad i ymgeiswyr ar y rhestr fer ymweld â’r siop a’r hwb ac i ddod â chynllun dwy dudalen i’r cyfweliad.
• Cynhelir cyfweliadau ar 18/09/2018 yn Aberhonddu.

Rheolwr Siop Eluseenol a Hwb Gofalwyr, Aberhonndu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.