young and adult carers collecting ideas on post-its and flipcharts at the "Shaping Our Future" event

Does dim sesiynau hyfforddiant ar y gweill ar hyn o bryd. Dewch nôl eto, neu cysylltwch â’r swyddfa am fwy o wybodaeth neu i sefydlu sesiwn mewnol penodol.

 

 

Os ydych yn gweithio ym maes iechyd, gofal cymdeithasol neu addysg, hwyrach y byddech yn hoffi tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr gwybodaeth: cliciwch yma i danysgrifio os ydych yn gweithio gyda gofalwyr o bob oed ym Mhowys a chliciwch yma os ydych yn gweithio gyda gofalwyr Ifainc WCD yng Ngogledd Cymru. Gallwn eich cynorthwyo chi a/neu’r bobl ifanc rydych yn eu cefnogi. Byddwn fel arfer yn dosbarthu gwybodaeth bob pythefnos i fis.

Gofalwyr Powys (pob oed) Gofalwyr Ifainc WCD