Cyflog: £22,950 pro rata
Oriau: 22.5 yr wythnos

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: 9yb, Dydd Mawrth 7 Awst Mai 2018
DYDDIAD CYFWELD: Dydd Mercher 15 Awst 2018

Cyfle cyffrous i fod yn rhan o sefydliad sy’n hwyluso ac yn galluogi Gofalwyr di-dâl i fwynhau llesiant gwell. Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch cefnogi pobl a chymunedau mewn ffordd sy’n eu galluogi a’u grymuso? Ydy’r posibilrwydd o rannu eich sgiliau a’ch profiad, dysgu sgiliau newydd, a myfyrio am eich arferion gydag eraill yn eich cyffroi? Ydych chi’n unigolyn trefnus ac yn gallu gwneud gwahaniaeth ymarferol a phendant wrth weithio gyda phobl ifanc a chymunedau?

Credu am flwyddyn i recriwtio gweithiwr estyn allan neilltuol fydd yn:
• Gwneud gwaith medrus 1:1 gydag unigolion, gan helpu pob unigolyn gyda’r hyn sy’n bwysig iddo.
• Helpu Gofalwyr i feithrin ffynonellau cymorth lle bo angen.
• Codi ymwybyddiaeth am a chydnabyddiaeth ar gyfer Gofalwyr.
• Cefnogi datblygu cyfleoedd dysgu gyda Gofalwyr, grwpiau cymorth cymheiriaid.
• Cefnogi Gofalwyr i fynegi eu barn a chael dylanwad o fewn eu cymuned a gyda darparwyr gwasanaethau.

Gweithiwr Estyn Allan – Oedolion sy’n Ofalwyr Y Drenewydd a Drefaldwyn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.