O Swyddi Clic YMA

Os ydych yn gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind, rydych yn bwysig!

Rydych yn haeddu manteisio i’r eithaf ar fywyd!

Gall fod yn werth chweil gofalu am berthynas neu ffrind sydd â salwch neu anabledd, ond gall hefyd fod yn brofiad anodd iawn.  Yr enw a ddefnyddir gan lawer o sefydliadau ar gyfer y rôl hon yw ‘Gofalwr di-dâl’. Os ydych yn gofalu am rywun, yng Ngheredigion gallwch gael mynediad at amrediad o gymorth, ac o 1af Ebrill eleni ymlaen, bydd Gofalwyr Ceredigion yn darparu peth o’r gefnogaeth hon.  Mae’n cynnwys:

 

  • Rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth emosiynol i unigolion
  • Gweithgareddau gr?p, megis hyfforddiant a chyfleoedd cymdeithasol
  • Helpu cael mynediad at gymorth i gael seibiant o’r rôl gofal, gan gynnwys gofal seibiant

Hwyrach bod llawer o Ofalwyr di-dâl eisoes yn derbyn Cymorth i Ofalwyr, yn mynychu grwp Gofalwyr, neu’n derbyn rhywfaint o ofal seibiant;  fodd bynnag, mae llawer yn bwrw ymlaen wrth eu hunain a heb unrhyw gymorth. Os hoffech chi neu os byddai unrhyw un rydych yn ei adnabod yn hoffi ychydig o gymorth, boed yn gyfle i daflu cylchau, cael cyngor neu seibiant tymor byr, croeso ichi gysylltu â ni drwy 0333 014 3377.

 

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi comisiynu Gofalwyr Ceredigion ar y cyd, sef consortiwm sy’n cynnwys tri Phartner Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, uchel eu clod; Credu (fydd yn gwrando ar yr hyn sy’n bwysig i Ofalwyr ac yn rhoi gwybodaeth a chymorth), Ymddiriedolaeth Gofalwyr – Croesffyrdd Sir Gâr (fydd yn darparu gofal seibiant tymor byr yn ne’r sir) ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr – Croesffyrdd Gogledd Cymru (fydd yn darparu gofal seibiant tymor byr yng ngogledd y sir).  Mae’r sefydliadau hyn wedi ymroi i gefnogi Gofalwyr a’u teuluoedd i fanteisio i’r eithaf ar fywyd ; gellir dysgu mwy amdanom ar www.credu.cymru  Tudalen ‘Gofalwyr Ceredigion Carers’ ar Facebook, neu ar Instagram a Twitter @GofalwyrC.

 

Byddai Gofalwyr Ceredigion wrth ei fodd yn clywed gennych! Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael cymorth neu os hoffech fod yn un o’r ymgynghorwyr i eistedd ar grwp ymgynghorol i sicrhau fod y cymorth a roddir o ansawdd rhagorol, gallwch gysylltu â ni trwy ebostio  ceredigion@credu.cymru   neu drwy ffonio 0333 014 3377.

 

Os ydy’ch sefydliad chi’n adnabod neu’n gweithio gyda Gofalwyr di-dâl a byddech yn hoffi gweithio gyda Gofalwyr Ceredigion neu os am wneud atgyfeiriad er mwyn i Ofalwyr gael mynediad at y cymorth sydd ar gael, cofiwch gysylltu â ni.

Gofalwyr Ceredigion Carers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.