Gofalwyr Ceredigion Carers
Cefnogi Gofalwyr yng Ngheredigion

1 x Cydlynydd (37.5 awr yr wythnos) Cyflog £24,000

1 x Gweithwr Estyn Allan Rhan-amser (21 awr yr wythnos) Cyflog £22,700 pro rata

• Ydych chi’n frwdfrydig am alluogi pobl i fanteisio i’r eithaf ar fywyd?
• Ydych chi’n angerddol am gefnogi Gofalwyr er mwyn codi ymwybyddiaeth a gallu lleisio eu barn am bethau sy’n bwysig iddyn nhw?
• Ydych chi’n fedrus ym maes cymorth cadarn sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn , ac yn awyddus i gyrraedd safonau rhagorol bob tro?

Os ydy’r uchod yn eich disgrifio chi, gallwch gael cyfle cyffrous i ddatblygu a chyflenwi:

• Cymorth unigol i ofalwyr, gan gynnwys gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth emosiynol.
• Gweithgareddau grwp gydag neu ar gyfer Gofalwyr, gan gynnwys hyfforddiant a chyfleoedd cymdeithasol.
• Helpu Gofalwyr i gael mynediad at gymorth i gael seibiant o’r rôl gofal, gan gynnwys gofal seibiant.

Consortiwm o 3 Phartner yw Gofalwyr Ceredigion Carers: sef Credu – Cysylltu Gofalwyr (fydd yn gwrando ar yr hyn sy’n bwysig i Ofalwyr ac yn darparu gwybodaeth a chymorth), Croesffyrdd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir Gâr (fydd yn darparu gofal seibiant yn Ne’r sir) a Chroesffyrdd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru (fydd yn darparu gofal seibiant yng Ngogledd y sir). Mae pob sefydliad yn Bartner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.

Credu fydd cyflogwr deiliaid y swyddi hyn. Elusen ydym, sy’n cynnig cymorth i alluogi cefnogaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i Ofalwyr Ifainc ac Oedolion sy’n Ofalwyr trwy Bowys gyfan, a Gofalwyr Ifainc yn siroedd Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych, ac erbyn hyn Oedolion sy’n Ofalwyr yng Ngheredigion.

– Lleolir un swydd yng Ngogledd Ceredigion a’r llall yn Ne Ceredigion.
– Bydd angen gwiriad DBS estynedig ar gyfer y swyddi yma, ynghyd â gwirio’r rhestr oedolion a waharddwyd.
– Bydd yn rhaid i o leiaf un o ddeiliaid y swyddi hyn fedru sgwrsio gyda Gofalwyr yn Gymraeg.

CLIC YMA o’r  swydd ddisgrifiad a manyleb yr unigolyn Cydlynydd

CLIC YMA o’r  swydd ddisgrifiad a manyleb yr unigolyn Gweithwr Estyn Allan

CLIC YMA o’r ffurflen gais

Cynhelir prynhawn agored i gwrdd a thrafod y swydd ar 2-4pm 23/5/19 yn Aberystwyth JobCentre Plus, Alexandra Road.

Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw 9am ar 28ain Mai 2019 gan hr@credu.cymru
Cynhelir cyfweliadau ar 6ed Mehefin 2019 yn Aberystwyth

Swyddi Gofalwyr Ceredigion Carers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.