A group of young carers and support workers on the beach

Gallwch roi mewn nifer o ffyrdd gwahanol.

  • Gallwch drefnu digwyddiad codi arian, neu gymryd rhan mewn gweithgaredd noddedig.
  • Gallwch roi cyfraniad untro neu gyfraniad rheolaidd, neu gallwch bennu rhodd yn eich ewyllys.
  • Gallwch ofyn am roddion er cof am rywun, er enghraifft i nodi pen-blwydd arbennig neu yn lle blodau mewn angladd.

Mae gennym gyfrif PayPal, gallwn dderbyn arian a drosglwyddir trwy’r banc, neu gellir defnyddio ‘JustGiving’. Cysylltwch â’r swyddfa am fwy o fanylion.