A group of volunteers posing beside a sign

Rydym yn dibynnu ar gefnogaeth ein gwirfoddolwyr rhagorol – maent yn golygu y gallwn ymestyn ein gwasanaeth a chynnig cefnogaeth i fwy o ofalwyr.

Mae nifer o ffyrdd i wirfoddoli, gan gynnwys yr isod (nid yw’r rhestr yn holl gynhwysfawr!):

  • * cynorthwyo gyda gweithgareddau ar gyfer oedolion sy’n ofalwyr, gofalwyr ifanc/oedolion ifanc sy’n ofalwyr ochr yn ochr â’r gweithwyr estyn allan,
  • * helpu gydag agweddau gweinyddol ac yn y swyddfa, megis cyfrannu at y wefan hon a’r blog,
  • * trefnu digwyddiadau codi arian yn y gymuned neu godi ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau,
  • * rhannu eich profiadau fel gofalwr mewn sesiynau hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol.
  • Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i fagu hyder a hunan-barch ochr yn ochr â phrofiad gwaith a thystlythyrau, a chwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd yr un pryd (neu gadw sgiliau sydd gennych yn barod).

Gall unrhyw un wirfoddoli – gallwch fod yn ofalwr sy’n derbyn cymorth gennym, aelod o’r teulu neu ffrind, neu aelod o’r cyhoedd.  Beth bynnag fo’ch oedran, eich sgiliau neu argaeledd, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.