A group of carers and volunteers posing at an information stand with leaflets and posters

Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl bobl sy’n ein cefnogi i’n galluogi i gynnig cefnogaeth ac adnoddau am ddim i ofalwyr a’u teuluoedd.

Rydym yn derbyn rhoddion gan unigolion a sefydliadau a busnesau lleol, ac mae gennym dîm rhagorol o wirfoddolwyr ymroddedig a gweithgar sy’n rhoi eu hamser a’u sgiliau, ar gyfer gweithgareddau megis digwyddiadau codi arian.

Daw mwyafrif ein cyllid gan Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Lleol Powys.

Hefyd rydym wedi llwyddo i ddenu cyllid sylweddol (rhyw 20% ein hincwm fel arfer) gan elusennau eraill, ymddiriedolaethau sy’n rhoi grantiau, ac ar gyfer gwaith ymchwil lleol a chenedlaethol.  Ymhlith y rhain mae:
– Y Loteri Genedlaethol
– Elusen Henry Smith
– Cronfa Skiathos
– Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru
– Plant mewn Angen
– Sefydliad Baring
– Comisiynydd Plant Cymru
– Plant yng Nghymru
– Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr
– yn ogystal â nifer fawr o gymwynaswyr lleol a chenedlaethol.

Rydym yn gweithio’n galed bob blwyddyn i godi arian trwy gyflwyno ceisiadau am gymorth ariannol, tendro ar gyfer contractau a threfnu digwyddiadau codi arian.

Cymerwch gip ar ein hadroddiad blynyddol diweddaraf yma.