The shop front of the shop in MachynllethTrefnu gwyliau neu seibiant byr? Prynu pethau ar Amazon? Archebu cetris inc? Archebu nwyddau am y tro cyntaf trwy Asda/Tesco i’w cludo i’ch cartref?

  • Wyddoch chi – bob tro byddwch yn prynu rhywbeth ar-lein – o’r eitemau bwyd wythnosol i’ch gwyliau blynyddol – gallwch gasglu rhoddion AM DDIM ar gyfer Credu?
  • Mae dros 3,000 o siopau’n rhan o’r cynllun eisoes sy’n barod i gyfrannu megis Amazon, John Lewis, Expedia, Aviva, Debenhams, M & S, thetrainline, Sainsbury’s a miloedd o adwerthwyr eraill – a does dim cost ychwanegol o gwbl ichi!

Mae mor hawdd ag 1, 2, 3…

  1. Ewch at easyfundraising.org.uk/causes/credu/ i ymuno – does dim tâl ymaelodi.
  2. Bob tro byddwch yn siopa ar-lein, ewch i wefan easyfundraising gyntaf i chwilio am eich dewis gwefan i ddechrau siopa.
  3. Ar ôl ichi dalu, bydd yr adwerthwr yn cyfrannu at eich achos da heb unrhyw gost ychwanegol o gwbl!

Does dim anfantais na ffioedd cudd, a bydd Credu’n hynod ddiolchgar am eich rhoddion.

Rydym yn awyddus i gael cymaint o bobl i gyfrannu ag sy’n bosib, felly os oes gennych syniadau codi arian, cysylltwch â ni ar 01597 823800 neu drwy e-bostio: siopau@credu.cymru.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth …… mae pob ceiniog yn bwysig!