Two adult carers being craty with paper and scissors

Rydym yn dibynnu ar gyllid, rhoddion a gwirfoddolwyr i helpu’r tîm staff i gynnig cymorth ac adnoddau i ofalwyr a’u teuluoedd am ddim.

 

Mae llawer o bobl yn rhoi i’w hoff elusennau, a byddai hyd yn oed swm bach o arian neu ychydig o amser yn ein helpu newid bywydau gofalwyr ifainc ac oedolion sy’n ofalwyr.

Gellir gwirfoddoli gyda ni a’n cefnogi trwy roi amser a sgiliau.

Gallwch gyfrannu mewn nifer o ffyrdd.

Os taw busnes lleol ydych, gallwch fod yn bartner a chefnogi cerdyn iCare.

Os hoffech drafod unrhyw un o’r uchod neu os gallwch gynnig cymorth mewn unrhyw ffordd cysylltwch â ni!