The shop front of the shop in Machynlleth

Yn swyddfa Llandrindod:

Cyfeiriad y brif swyddfa yw: Marlow,  Cilgant y De, Llandrindod, LD1 5DH. Gellir cysylltu â ni drwy ffonio 01597 823800 neu e-bostio gofalwyr@credu.cymru. Ar hyn o bryd mae’r swyddfa ar agor Dydd Llun – Gwener, 9:00am – 5:00pm (byddwn yn treialu agor gyda’r hwyr yn y dyfodol agos!) Hefyd gallwch alw am baned unrhyw bryd rhwng 10:00am – 4:00pm, Dydd Llun – Gwener.

.

Yn siop a hwb Machynlleth:

Cyfeiriad y Siop Elusennol a’r Hwb ym Machynlleth yw: 38 Heol Maengwyn, SY20 8DT Machynlleth; mae ar agor Dydd Llun – Sadwrn, 9:00am – 5:00pm. Neu gellir ffonio 01654 703926 neu e-bostio: siopau@credu.cymru.

.

Timau ar draws Powys a WCD:

Ar gyfer timau Gofalwyr Ifainc Powys  / Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr ac Oedolion sy’n Ofalwyr, gellir anfon neges at y brif swyddfa gan ddefnyddio’r ffurflen isod neu cysylltwch yn uniongyrchol â’r aelodau tîm unigol gyda’r manylion a nodir ar y dudalen  –  “cwrdd â’r tîm”.

Ar gyfer tîm Gofalwyr Ifainc WCD (Gogledd Cymru), gellir anfon neges trwy ddefnyddio’r ffurflen isod, neu cysylltwch yn uniongyrchol â’r aelodau tîm unigol gan ddefnyddio’r manylion sydd hefyd ar y dudalen “cwrdd â’r tîm”.

[recaptcha size:compact]