Yn y swyddfa yn Llandrindod:

Cyfeiriad ein swyddfa yw Marlow, Cilgant y De, Llandrindod, LD1 5DH. Gellir cysylltu â ni drwy ffonio: 01597 823800 neu drwy e-bostio: carers@credu.cymru.

.

Yn y siop a’r hwb ym Machynlleth:

Cyfeiriad ein Siop Elusennol a’r hwb i Ofalwyr ym Machynlleth yw: 38 Heol Maengwyn, SY20 8DT Machynlleth,; mae ar agor Dydd Llun – Sadwrn, 9:00am – 5:00pm. Gellir ffonio ni yno ar: 01654 703926 neu drwy e-bostio: shops@credu.cymru

.

Tîm Gofalwyr Ifainc Powys ac Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr:

Rydym yn gweithio ar hyd a lled y sir mewn ardaloedd lleol, a gellir cysylltu â ni trwy ddefnyddio’r cyfeiriadau ebost uniongyrchol a’r rhifau ffôn a restrir isod.

.
.

Gwirfoddolwyr sy’n cefnogi Gofalwyr Ifainc Powys ac Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr:

.

Tîm Gofalwyr Oedolion Powys:

Rydym yn gweithio ar hyd a lled y sir mewn ardaloedd lleol, a gellir cysylltu â ni trwy ddefnyddio’r cyfeiriadau ebost uniongyrchol a’r rhifau ffôn a restrir isod.

.

Tîm Gofalwyr Ifainc WCD  ac Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr (Gogledd Cymru):

Rydym yn gweithio ar hyd a lled y sir mewn ardaloedd lleol, a gellir cysylltu â ni trwy ddefnyddio’r cyfeiriadau ebost uniongyrchol a’r rhifau ffôn a restrir isod.

.
.

Gweithwyr Sesiynol Gofalwyr Ifainc WCD:

.

.

Ein Hymddiriedolwyr:

Mae holl ymddiriedolwyr Credu yn gwirfoddoli, ac mae’r Bwrdd yn cwrdd yn Llandrindod bob chwarter. Gellir cysylltu â’r ymddiriedolwyr trwy gysylltu â’r brif swyddfa yn Marlow.

.