Mae Credu yn falch o’i statws fel Partner Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw elusen fwyaf y DU sy’n cefnogi gofalwyr, ac mae wedi bod yn rhoi cymorth ymarferol ac emosiynol i ofalwyr ar hyd a lled y wlad ers ei sefydlu ym 1974.

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gallu cefnogi gofalwyr ar lefel leol trwy’r rhwydwaith unigryw o dros 180 o Bartneriaid Rhwydwaith ar draws y DU: gwasanaethau lleol annibynnol sy’n cynnig cymorth i ofalwyr o bob oed, i gefnogi anwyliaid sydd ag unrhyw gyflwr.

Mae Credu Powys a Gofalwyr Ifainc WCD (yng Ngogledd Cymru) yn Bartneriaid Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Am fwy o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, ewch at: carers.org

 

carers trust network partner