Nodyn byr ynghylch iaith ein blog

Nodyn i gadarnhau fod Credu’n cyhoeddi gwybodaeth ar ein blog i adael ichi wybod beth sy’n digwydd – ac mae pob awdur yn ysgrifennu cyfraniadau yn ei ddewis iaith. Dyna’r rheswm felly pam y bydd rhai yn Saesneg ac eraill yn Gymraeg, er gwaethaf yr iaith a ddewiswyd gennych wrth ddefnyddio’r wefan. Trwy wneud hyn, byddwn yn gallu cadw’r holl newyddion yn gyfredol a’i ddiweddaru’n rheolaidd. Diolch am eich dealltwriaeth!

Gofalwyr Ceredigion Carers

 

Os ydych yn gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind, rydych yn bwysig!

Rydych yn haeddu manteisio i’r eithaf ar fywyd!

Gall fod yn werth chweil gofalu am berthynas neu ffrind sydd â salwch neu anabledd, ond gall hefyd fod yn brofiad anodd iawn.  Yr enw a ddefnyddir gan lawer o sefydliadau ar gyfer y rôl hon yw ‘Gofalwr di-dâl’. Os ydych yn gofalu am rywun, yng Ngheredigion gallwch gael mynediad at amrediad o gymorth, ac o 1af Ebrill eleni ymlaen, bydd Gofalwyr Ceredigion yn darparu peth o’r gefnogaeth hon.  Mae’n cynnwys:

 

  • Rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth emosiynol i unigolion
  • Gweithgareddau gr?p, megis hyfforddiant a chyfleoedd cymdeithasol
  • Helpu cael mynediad at gymorth i gael seibiant o’r rôl gofal, gan gynnwys gofal seibiant

Hwyrach bod llawer o Ofalwyr di-dâl eisoes yn derbyn Cymorth i Ofalwyr, yn mynychu grwp Gofalwyr, neu’n derbyn rhywfaint o ofal seibiant;  fodd bynnag, mae llawer yn bwrw ymlaen wrth eu hunain a heb unrhyw gymorth. Os hoffech chi neu os byddai unrhyw un rydych yn ei adnabod yn hoffi ychydig o gymorth, boed yn gyfle i daflu cylchau, cael cyngor neu seibiant tymor byr, croeso ichi gysylltu â ni drwy 0333 014 3377.

 

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi comisiynu Gofalwyr Ceredigion ar y cyd, sef consortiwm sy’n cynnwys tri Phartner Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, uchel eu clod; Credu (fydd yn gwrando ar yr hyn sy’n bwysig i Ofalwyr ac yn rhoi gwybodaeth a chymorth), Ymddiriedolaeth Gofalwyr – Croesffyrdd Sir Gâr (fydd yn darparu gofal seibiant tymor byr yn ne’r sir) ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr – Croesffyrdd Gogledd Cymru (fydd yn darparu gofal seibiant tymor byr yng ngogledd y sir).  Mae’r sefydliadau hyn wedi ymroi i gefnogi Gofalwyr a’u teuluoedd i fanteisio i’r eithaf ar fywyd ; gellir dysgu mwy amdanom ar www.credu.cymru  Tudalen ‘Gofalwyr Ceredigion Carers’ ar Facebook, neu ar Instagram a Twitter @GofalwyrC.

 

Byddai Gofalwyr Ceredigion wrth ei fodd yn clywed gennych! Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael cymorth neu os hoffech fod yn un o’r ymgynghorwyr i eistedd ar grwp ymgynghorol i sicrhau fod y cymorth a roddir o ansawdd rhagorol, gallwch gysylltu â ni trwy ebostio  ceredigion@credu.cymru   neu drwy ffonio 0333 014 3377.

 

Os ydy’ch sefydliad chi’n adnabod neu’n gweithio gyda Gofalwyr di-dâl a byddech yn hoffi gweithio gyda Gofalwyr Ceredigion neu os am wneud atgyfeiriad er mwyn i Ofalwyr gael mynediad at y cymorth sydd ar gael, cofiwch gysylltu â ni.

Powys Young Assessors – Young People leading the way for better School support and services

A group of Young Carers from all areas of Powys met up with representatives of the Powys Youth Forum over Half Term to train as Young Assessors. The training residential was co-produced by the Credu Young Carers Team and the Children’s Participation Officer for Powys County Council.
Credu (Young Carers) are starting a Schools project in Powys using a programme designed by Carers Trust (their Network Partner) and the Children’s Society which aims to increase awareness, identification and support for Young Carers in our Powys schools. The programme will celebrate the good work already being done in some schools by recognising it in the form of an award, and will support other schools to become more Young Carer focussed.
The programme in Wales does not have an assessing body and Credu felt the best people to assess whether schools were reaching the targets set were Young Carers themselves, and other Young People from across Powys.
The group also looked at the Assessment process for the Childrens’ Participation Standards award which encourages participation in decision making and ways forward by children and young people in schools, youth clubs and other organisations offering a service to them.
The residential was held at Elan Valley Lodge near Rhayader and the group also recorded and filmed some of the voices of the young carers which will feed into an awareness raising video for teachers and other school staff about the issues facing this marginalised group and how to support them.
‘It is a really good opportunity for me to be involved in something effective, that can help to implement change for children and young people across Powys who don’t have the ability to speak out’ said Sophie Laing, a Young Adult Carer from North Powys who attended the training.

Powys Young Assessors - Young People leading the way for better School support and services

Rheolwr Tim Gofalwyr Ifainc WCD

Rheolwr Tîm Gofalwyr Ifainc WCD

CYFLOG: £26,260 y flwyddyn pro rata

ORIAU: 21 awr yr wythnos

GWYLIAU: 27 diwrnod pro rata a gwyliau banc statudol

PENSIWN: 3%

Cartref

 

  • Ydych chi’n frwdfrydig am alluogi pobl ifanc i wneud y gorau o’u bywyd?
  • Ydych chi’n frwdfrydig am gefnogi pobl ifanc i godi ymwybyddiaeth a lleisio eu barn am y materion sy’n bwysig iddyn nhw?
  • Ydych chi’n mwynhau cefnogi’ch tîm i roi cymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac a seilir ar gadernid, a chyrraedd safonau rhagorol

Manylion Pellach CLICWCH YMA

Ffurflen Gais CLICWCH YMA

 

Dyddian Cau ar Gyfer Ceisiadau: 9yb,21/2/2019 i hr@credu.cymru

Dyddiad Cyfweld: 27/2/2019 yn Wrecsam

Rheolwr Tîm Gofalwyr Ifainc Powys

Rheolwr Tîm Gofalwyr Ifainc Powys

CYFLOG: £26,260 y flwyddyn pro rata

ORIAU: 21 awr yr wythnos

GWYLIAU: 27 diwrnod pro rata a gwyliau banc statudol

PENSIWN: 3%

BASED AT: Llandrindod /Cartref

 

  • Ydych chi’n frwdfrydig am alluogi pobl ifanc i wneud y gorau o’u bywyd?
  • Ydych chi’n frwdfrydig am gefnogi pobl ifanc i godi ymwybyddiaeth a lleisio eu barn am y materion sy’n bwysig iddyn nhw?
  • Ydych chi’n mwynhau cefnogi’ch tîm i roi cymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac a seilir ar gadernid, a chyrraedd safonau rhagorol

 

I gael manylion pellach CLICWCH YMA

Ffurflen gais CLICWCH YMA

 

Dyddian Cau ar Gyfer Ceisiadau: 9yb,11/2/2019 i hr@credu.cymru

Dyddiad Cyfweld: 18/2/2019 yn Drenewydd

(English) Carers Rights Day in Powys

Mae’n ddrwg gennym, cofnod hwn ond ar gael yn y Saesneg. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(English) Carers Rights Day in PowysSpecial events to help Powys’ unpaid carers access the support they’re entitled to

 

Credu will be hosting a number of special events across Powys to mark Carers Rights Day on Friday 30th November.

Information Stand at Great Oak Café, Llanidloes     11am-1pm

Carers Rights drop in at Credu Hub Machynlleth     11am – 2:30pm

Support and Information with Cllr Joy Jones, FREE mini massage treatments, refreshments and goody bags for Carers, Newtown Library      10am -12noon

Llandrindod Carers group meeting, Marlow, Llandrindod       10am – 1pm

Advice and Information Morning, Guildhall Brecon with Cllr Matthew Dorrance, Angharad Woodland Solicitor & RVS     10am-12:30am

Carers are meeting at the Health Forum in Ystradgynlais Hospital and meeting the new Practice Manager

 

Credu is one of hundreds of groups across the UK taking part in Carers Rights Day, which falls on Friday 30 November 2018. Carers Rights Day is an annual national awareness campaign organised by the charity Carers UK, which aims to reach as many of the 6.5 million carers in the UK as possible with information about their rights and the financial and practical help they are entitled to; including benefits, such as Carer’s Allowance, breaks and access to equipment and technology which can help them in their caring role. This year the charity is encouraging people to think about how caring might affect them now and in the future and what support they might need.

Vacancy: Young Carers Outreach Worker Mid Powys

Young Carers Outreach Worker

Mid Powys (LD1, LD2 & LD6 areas)
Salary: £21,175
Hours: 36 per week
Fixed Term until 1st April 2019 (extension subject to funding)

DEADLINE FOR APPLICATIONS IS 9am XXXXX
INTERVIEW DATE IS XXX in Llandrindod Wells

This is an exciting opportunity to support Young and Young Adult Carers in the Llandrindod, Builth and Rhayader areas, building on the excellent work already established. The post is based at home. It requires significant time in the key areas with regular team meetings in Llandrindod Wells.

A Young Carer is someone under 18 who helps to look after someone in their family, or a friend, who is ill, disabled or misuses drugs or alcohol. Young Adult Carers are aged 16-25. Caring can be rewarding and Young Carers can be more mature, empathetic and responsible than their peers. However it can be a significant challenge to juggle the practical and emotional issues involved in looking after someone, with fulfilling their own needs and aspirations.

You will support Young Carers to enjoy a greater sense of wellbeing, supporting them to address personal challenges, build on individual strengths, develop social and supportive networks and have an influence on services.

Click HERE for Full Job Description & Person Specification

Click HERE for Application Form

(English) Vacancy: Central Support Manager (Llandrindod)

Mae’n ddrwg gennym, cofnod hwn ond ar gael yn y Saesneg. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Central Support Manager

SALARY: £20,000
HOURS: 37.5 per week
HOLIDAY ENTITLEMENT: 27 days plus statutory bank holidays
PENSION: 3%
BASED AT: Llandrindod Wells Office

 

• Do you have a passion for supporting people?
• Do you get a kick out of setting up administration systems that are highly effective?
• Do you love enabling your team to achieve excellent standards?
• Are you a completer finisher?

If this describes you, then you have an exciting opportunity to lead and support our passionate and committed administration team to be:

• An efficient and effective source of administration support.
• An excellent first point of contact with Credu for Carers and others.

Credu’s purpose is to empower all young and adult Carers to enjoy a good quality of life and sense of wellbeing.
We are a charity which gives enabling, person-centered support to Young Carers and Adult Carers throughout Powys and Young Carers throughout Wrexham, Conwy & Denbighshire.

You can read the job description, person specification HERE

Application Form HERE

Deadline for applications is 9am on 19/9/2018,
Interviews will be on 26/9/2018 in Llandrindod

Rheolwr Siop Eluseenol a Hwb Gofalwyr, Aberhonndu

30 awr yr wythnos. Gellir ystyried Rhannu’r Swydd.

Rydym yn chwilio am unigolyn arbennig sy’n frwdfrydig am gyfleoedd elusennau i adwerthu, codi arian a gweithio gyda phobl. Byddwch yn datblygu ein siop elusennol a’r hwb Gofalwyr yn Aberhonddu, sydd â’r nodau canlynol:
– Codi arian.
– Bod yn bwynt cyswllt cyntaf anffurfiol a hygyrch ar gyfer Gofalwyr sy’n ceisio cymorth a gwybodaeth.
– Cynnig lleoliad lle gall Gofalwyr ddatblygu gweithgareddau megis grwpiau crefft, boreau coffi ac yn y blaen.
– Codi proffil ac ymwybyddiaeth o ofalwyr di-dâl.
– Helpu integreiddio cymorth ar gyfer gofalwyr o fewn cymunedau lleol.
– Sicrhau lleoliad gwych i wirfoddoli, cysylltu ag eraill a rhannu a meithrin sgiliau.

 

Os ydy’r syniad o ddatblygu menter adwerthu lwyddiannus a’r Hwb Gofalwyr cynnes a chroesawgar yn apelio atoch, a gallwch arwain prosiect mewn ffordd sy’n cynnwys ac yn galluogi eraill, rydym yn aros i glywed gennych!
• Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw : 9:00 5/9/2018
• Estynnir gwahoddiad i ymgeiswyr ar y rhestr fer ymweld â’r siop a’r hwb ac i ddod â chynllun dwy dudalen i’r cyfweliad.
• Cynhelir cyfweliadau ar 18/09/2018 yn Aberhonddu.

Carers Week 2018

Mae’n ddrwg gennym, cofnod hwn ond ar gael yn y Saesneg. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

11-17th June Carers Week 2018

Carers Week is a National Campaign to highlight & Celebrate Carers – find out more at www.carersweek.org

Credu & local Carers have organised the events below! Book your place NOW by following the link or by calling the office on 01597 823800.

Friday 8th June – County Hall, Llandrindod Wells. 2-4pm
Carers & County Councillors Connect, opportunity to raise awareness and understanding of Caring with Powys County Councillors. With afternoon tea.
www.credu-carers-council-connect.eventbrite.co.uk

Monday 11th June, Metropole Hotel, Llandrindod 10.00 to 2.30
FIVE THINGS – PLANNING FOR THE FUTURE including legal advice, information on residential care, ‘How to start a conversation about your wishes’, Future Care and Support, funeral wishes.
https://www.eventbrite.co.uk/e/five-things-planning-for-the-future-llandrindod-110618-tickets-45684572787

Monday 11th June, Tesco, Ystradgynlais
CARERS AWARENESS in the lobby with carers
Contact Theresa on 07773 324128

Tuesday 12th June, 10.00 – 1.00, Guildhall, Brecon
FIVE THINGS – PLANNING FOR THE FUTURE including legal advice, information on residential care, ‘How to start a conversation about your wishes’, Future Care and Support, funeral wishes.
https://www.eventbrite.co.uk/e/five-things-planning-for-the-future-brecon-120618-tickets-45685682105

Tuesday 12th June 10.00 – 2.00 Royal Oak Hotel, Welshpool
ACCESSING PUBLIC SERVICES WORKSHOP WELSHPOOL
Credu & All Wales Forum are co-hosting Cerebra’s free workshop on using their Accessing Public Services Toolkit. The aim of the workshop is to support families who are encountering difficulties in relation to the provision of health, social care and education support services. https://credu-awf-cerebra-toolkit-workshop-welshpool.eventbrite.co.uk
(Similar events also planned on 10th July in Llandrindod & 18th September in Brecon)

There’s more! Turn the page.

Wednesday 13th June 10.00- 1.00, Plas Dolerw, Newtown
FIVE THINGS – PLANNING FOR THE FUTURE including legal advice, information on residential care, ‘How to start a conversation about your wishes’, Future Care and Support, funeral wishes.
https://www.eventbrite.co.uk/e/five-things-planning-for-the-future-newtown-130618-tickets-45685813498

Wednesday 13th June
TRECASTLE CARERS DAY OUT
Afternoon tea and treat, Trecastle.
Contact Theresa on 07773 324128

AWARENESS RAISING Co-op Builth

Thursday 14th June 10.00 – 3.30 June, Metropole, Llandrindod
HOLISTIC THERAPIES DAY including massage, reflexology, Reiki with buffet lunch
https://www.eventbrite.co.uk/e/holistic-therapy-day-and-buffet-lunch-metropole-hotel-llandrindod-140618-tickets-45686180596

Thursday 14th June
COFFEE HOP, YSTRADYNLAIS visiting as many coffee shops as possible promoting Carer awareness.
Contact Theresa on 07773 324128

Friday 15th June
BUSKAGYNLAIS Carer awareness raising at this popular event
Contact Theresa on 07773 324128

Friday 15th June
Information Stand on Middleton Street, Llandrindod Wells.

Saturday 16th June, 1pm-4pm
Pop up Picnic – Celebrating Carers, Princes Avenue Llandrindod Wells – A Family friendly afternoon for everyone, bring a picnic & Find us near the lake!

DISPLAY OUTSIDE THE ARCHES, Rhayader

AWARENESS RAISING throughout Powys – Look out for stands at locations in Tesco, Llandrindod; Coed y Dinas, Welshpool; Co-op, Builth; Tesco, Ystradgynlais; Newtown.

(English) Swervy World Fundraiser

Our thanks to Swervy World and Neve Spencer Möller who played a benefit gig for Young Carers in North Powys last night at The Cross Keys in Llanfyllin. It was a night of soulful singing to brassy upbeat Ragtime dancing which ended in a memorable dance on the high street. Swervy World are on a rural tour with street shows and other paid bookings locally in Oswestry and Shrewsbury.

(English) Swervy World Fundraiser

The event raised £230 and our additional thanks go to The Cross Keys who hosted the event.

(English) Swervy World Fundraiser