young and adult carers collecting ideas on post-its and flipcharts at the "Shaping Our Future" event

Yma y ceir hyd i’r Adroddiad Blynyddol a gwybodaeth am y CCB. Gwyliwch allan am ragor…

Yn y cyfamser, beth am gymryd cip ar yr adroddiad “Siapio’r Dyfodol”? 

Yn ystod 2015 treuliwyd blwyddyn yn gweithio gyda’n gofalwyr, staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr i lunio strategaeth datblygu ar gyfer 2016 – 2019. Estynnwyd gwahoddiad i bobl o bob oed, ac o bob ardal ddaearyddol gyfrannu at y cynllun i sicrhau fod yr hyn a wneir yn effeithiol gennym yn parhau, o ystyried yr asedau a’r adnoddau sydd gennym. Cynhaliwyd trafodaethau anffurfiol, nosweithiau pitsa, fforymau, cyfarfodydd gyda grwpiau a rhwydweithiau presennol, yr arolwg blynyddol, a digwyddiad ar y cyd gyda’r teitl “Siapio’r Dyfodol”.

Yma gweler yr adroddiad: