young and adult carers collecting ideas on post-its and flipcharts at the "Shaping Our Future" eventRydym yn cefnogi gofalwyr ers 2003 ac mae’n bosib eich bod yn fwy cyfarwydd gyda’r enw Gwasanaeth Gofalwyr Powys.

Ym mis Tachwedd 2015, cynhaliwyd pleidlais ymhlith ein gofalwyr a’n staff, a phenderfynwyd ei bod yn amser newid gwedd ein sefydliad, ac fel rhan o’r broses honno, penderfynwyd diweddaru’r enw i adlewyrchu ein gwerthoedd a’n dyheadau. Gair Cymraeg yw ‘Credu’ sydd yn ein barn ni yn cyfleu hyn.

Rydym yn credu mewn pobl: eu sgiliau, gallu a doniau, a’r gwydnwch sydd yn amlwg yn eu bywydau bob dydd.
Rydym yn credu mewn cyfraniad amhrisiadwy gofalwyr o safbwynt y bobl maent yn gofalu amdanynt a’u cymunedau.
Rydym yn credu bod gofalwyr o bob oed yn haeddu’r cyfle i ffynnu a gwneud y gorau o’u bywydau.
Rydym yn credu nad oes rhaid i unrhyw un wneud hyn wrth ei hunan.
Rydym yn credu mewn cefnogi gofalwyr trwy sicrhau cysylltiad gyda’r hyn sydd ei angen arnynt i allu byw bywyd i’w llawn botensial.

Rydym yn Bartner Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, ac yn cefnogi gofalwyr trwy wasanaeth estyn allan ‘Credu Powys’ a ‘Gofalwyr Ifainc WCD’ yng Ngogledd Cymru (yn Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych).

Elusen gofrestredig ydym, ac mae bwrdd ymddiriedolwyr gwirfoddol yn gyfrifol am ein llywodraethu.

Peidiwch ag oedi cysylltu â ni gydag unrhyw adborth neu ymholiadau!