adult carers at a coffee socialRydym ar gael rhwng 9am-5pm Dydd Llun – Gwener ar 01597 823 800. Os oes angen siarad gydag un o’r gwasanaethau canlynol tu allan i’r oriau hyn, gweler eu manylion cyswllt isod er gwybodaeth:

Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol yn achos Argyfwng tu allan i oriau:
Byddant yn darparu gwasanaeth brys, a mynediad at wasanaethau hanfodol tu allan i brif oriau gwaith y swyddfa leol.

  • Gwasanaethau Cymdeithasol Powys 0845 054 4847
  • Gwasanaethau Cymdeithasol Conwy 01492 515 777
  • Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych 0845 053 3116
  • Gwasanaethau Cymdeithasol Wrecsam 0845 053 3116

Y Samariaid: 116 123
Gellir ffonio’r rhif yma am ddim o linellau tir a ffonau symudol, gan gynnwys ffonau symudol talu-wrth-fynd, ac ni fydd yn ymddangos ar y bil ffôn.  Mae pobl sy’n cael amser anodd yn cael mynediad at y gwasanaeth 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, heb dalu am yr alwad ffôn.

Gwasanaethau argyfwng a gofal brys y GIG: 111
Trwy ffonio 111 gallwch siarad gyda chynghorydd llawn hyfforddedig, a gefnogir gan weithwyr iechyd proffesiynol. Byddant yn gofyn cyfres o gwestiynau i asesu eich symptomau, ac yn eich cyfeirio at y gofal meddygol gorau i chi. Mae GIG 111 ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.  Gellir ffonio am ddim o linellau tir a ffonau symudol.

Llinell gymorth Carers Direct: 0300 123 1053
Pan fydd angen cymorth gyda’ch rôl gofal ac rydych am siarad gyda rhywun ynghylch yr opsiynau sydd ar gael ichi.  Mae’r llinell gymorth ar agor rhwng 9am-8pm dydd Llun – Gwener, a rhwng 11am-4pm ar y penwythnos. Mae’r llinell gymorth ar gau ar wyliau banc. Mae pris yr alwad yr un peth â ffonio rhifau sy’n cychwyn gyda 01 neu 02 (a elwir yn “rhifau daearyddol”).

Childline: 0800 11 11
Gellir ffonio’r rhif yma am ddim o linellau tir a ffonau symudol, gan gynnwys ffonau symudol talu-wrth-fynd, ac ni fydd yn ymddangos ar y bil ffôn.  Mae tîm o gynghorwyr hyfforddedig ar gael trwy  Childline sy’n barod i helpu unrhyw un dan 19 oed ar hyd a lled y DU gydag unrhyw broblem sy’n effeithio arnynt. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ac am ddim ac mae ar gael unrhyw adeg o’r dydd neu nos. Hefyd gallwch siarad gyda Childline trwy ebost neu gynghorydd sgwrs 1-2-1.

The Silver Line: 0800 4 70 80 90
Llinell gymorth gyfrinachol am ddim sy’n cynnig gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor i bobl h?n, sydd ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Gellir ffonio rhifau 0800 am ddim o linellau tir a ffonau symudol.