a group of young carers and support workers on the beachRydym ar gael i’ch cefnogi chi, ac yn adran flaenorol y wefan (Gofalu amdanoch chi’ch hunan) rydym wedi ystyried sut gallwn eich helpu i ofalu amdanoch chi’ch hunan. Rydym hefyd yn deall y byddwch yn dawel eich meddwl os ydych yn gwybod fod yr unigolyn rydych yn gofalu amdano yn derbyn gofal da ac yn cael y gofal gorau posib. Gallwn eich cefnogi gyda hyn hefyd.

Yn yr adran hon, ceir gwybodaeth sy’n eich helpu gofalu am yr unigolyn rydych yn gofalu amdano:

Hefyd, fe welwch wybodaeth a dolenni at ffynonellau defnyddiol yn yr adran Cynllunio Ymarferol.