young carer standing at the top of a hill with their arms thrown wide

Er bod gofalu am rywun yn rhan bwysig o’ch bywyd, mae’n bwysig hefyd eich bod yn ystyried eich hunan fel rhywbeth ar wahân i ofalwr. Rydych yn unigolyn hefyd, ac er y byddwch wedi arfer blaenoriaethu anghenion yr unigolyn rydych yn gofalu amdano, mae’n hanfodol meddwl am eich anghenion chi hefyd.

I gael bywyd cytbwys a theimlo’n hapusach, mae angen bywyd tu allan i’r rôl gofal. Gallwn eich helpu ystyried pethau:

  • Pwy ydych chi ar wahân i ofalwr?
  • Beth hoffech ei wneud, fod, wireddu?
  • Beth yw’ch nodau a dyheadau?
  • Sut gallwch symud yn nes at eu cyflawni a bod yn ofalwr yr un pryd?

Gallwn eich helpu gyda gwybodaeth a chymorth ymarferol i greu amser neu gyfleoedd i fynd ar ôl eich diddordebau trwy gyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli, a chyngor ar fywyd ysgol, coleg neu brifysgol, a gwaith a’ch gyrfa. Mae sesiynau cwnsela ar gael hefyd.

Gyda’n gilydd gallwn weithio allan beth sy’n bwysig ichi ar wahân i ofalu am rywun, byddwn yn eich helpu gosod nodau a rhoi cymaint o gefnogaeth ichi ag y gallwn i’ch helpu eu gwireddu.