young carers running a games activity on the beach

Mae bywyd gofalwr yn werth chweil, ond mae’n waith caled ac yn heriol.  Bydd angen gwyliau bach arnoch, oherwydd maent yn hanfodol i’ch llesiant chi; maent yn rhoi amser a lle ichi fagu nerth newydd i ffwrdd o’ch rôl gofal. Fedrwch chi ddim gofalu am rywun arall os ydych wedi blino’n lân eich hunan.

Mae seibiant yn golygu pethau gwahanol i bobl wahanol, er enghraifft:

  • cael mwy o gymorth cyflogedig gartref i ddelio gyda dyletswyddau gofal yn ystod y dydd er mwyn ichi fynd allan am ychydig; neu gyda’r nos er mwyn ichi gysgu am noson gyfan,
  • cael mwy o gymorth gartref i ddelio gyda thasgau cyffredinol o gwmpas y t? i chi gael canolbwyntio ar ddyletswyddau gofal,
  • gall rhywun gadw cwmni’r unigolyn rydych yn gofalu amdano tra byddwch chi’n mynd allan (gwasanaethau eistedd a chynllun cyfeillion),
  • gall yr unigolyn rydych yn gofalu amdano fynd i weithgareddau tu allan i’r cartref,
  • gall yr unigolyn rydych yn gofalu amdano fynd i gartref gofal neu leoliad preswyl arall am gyfnod byr,gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau tu allan i’r cartref, gyda neu heb yr unigolyn rydych yn gofalu amdano,
  • gallwch fynd ar wyliau, gyda neu heb yr unigolyn rydych yn gofalu amdano.

Gallwn helpu sicrhau eich bod yn cael asesiad gofalwr, oherwydd mae’n ystyried y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i barhau fel gofalwr, a gall hyn gynnwys gwyliau bach a gofal seibiant rheolaidd. Gwnawn ein gorau hefyd i gael hyd i ffynonellau cyllid potensial ar gyfer gwyliau bach a gofal seibiant, a’ch helpu gyda gwybodaeth a chyngor ar opsiynau o ran eu trefnu a’u cynllunio. Cysylltwch â ni.