two adult carers being craty with paper and scissorsRydym yn deall effaith bod yn ofalwr ar eich iechyd a’ch llesiant chi. Rydym yn cynnig gwasanaeth cefnogaeth cyfrinachol sy’n cael ei deilwra at anghenion unigolion. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys:

  • Dod i adnabod chi a deall eich teimladau am eich rôl fel gofalwr
  • Gofalu fod gennych le diogel gyda chefnogaeth i rannu eich trafferthion a phryderon
  • Darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad, ar-lein ac yn bersonol
  • Eich cysylltu â gofalwyr eraill yn eich ardal leol
  • Cynnig gwasanaethau os oes eu hangen arnoch, megis eiriolaeth a chwnsela
  • Eich helpu i gael mynediad at wasanaethau gan sefydliadau cymorth eraill
  • Hyfforddiant i’ch helpu bod yn hyderus fel gofalwr a datblygu sgiliau eraill

Mae staff cyfeillgar a phrofiadol Credu, yn y swyddfa, y siopau, yr hybiau a’r timau estyn allan – i gyd ar gael i’ch helpu… os ydy rhywun yn dibynnu arnoch chi, gallwch chi ddibynnu arnom ni.

Cymerwch gip ar adrannau gwybodaeth y wefan hon, cysylltwch â ni, neu llenwch ffurflen atgyfeirio a byddwn yn cysylltu’n fuan.