CharityLog Referral Form

Ffurflen at ddefnydd Gofalwyr di-dâl/anffurfiol sy’n byw ym Mhowys ymuno â rhestr bostio Credu a/neu i dderbyn cefnogaeth, yw hon. Dolen ddiogel yw i Fas Data ‘CharityLog’.

Trwy lenwi’r ffurflen hon rydych yn caniatáu i Credu ddefnyddio’r wybodaeth i gysylltu â chi am eich ymholiad. Gallwch ddisgwyl ymateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Os ydych yn defnyddio’r ffurflen hon i wneud atgyfeiriad ar ran rhywun arall, rydych yn cadarnhau fod gennych ganiatâd y Gofalwr i rannu’r wybodaeth yma gyda Credu. Mae Credu o ddifrif ynghylch preifatrwydd, a byddwn yn defnyddio gwybodaeth bersonol i’n galluogi i gynnig cefnogaeth ichi a monitro’r gwahaniaeth a wnawn.

Hwyrach y byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol Gofalwyr gyda Chyngor Sir Powys fel ‘tasg gyhoeddus’ dan
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Hwyrach y bydd Credu’n awgrymu sefydliadau a gwasanaethau eraill fyddai’n gallu cefnogi Gofalwyr, ond bydd yn trosglwyddo gwybodaeth i’r sefydliadau hyn gyda’ch caniatâd, oni fydd rhywun mewn perygl.

Am fwy o wybodaeth ynghylch sut byddwn yn prosesu data personol, eich hawliau o ran diogelu data neu i gwyno ynghylch ein ffordd o ddelio gyda’ch gwybodaeth, ewch at: www.credu.cymru/privacy neu gallwch gysylltu â Marie Davies, Rheolwr Gweithrediadau ar: marie@credu.cymru neu 01597 823800