Croeso i’r adran ar gyfer Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr ym Mhowys!

Cysylltu | Cwrdd a Gwneud | Calendr| Newyddion (blog)

a group of young carers and support workers on the beach

Os wyt ti rhwng 16 – 25 oed, ac yn gyfrifol am ofalu am rywun, rwyt yn Oedolyn Ifanc sy’n Ofalwr. Mae Credu yn cydnabod fod OIO yn gr?p gofalwyr ar wahân oherwydd y gwahaniaeth mewn anghenion o’i gymharu â gofalwyr ifainc neu oedolion sy’n ofalwyr.

Er y bydd yr un problemau yn dy wynebu â phobl ifainc eraill 16-25 oed – arholiadau, ystyried mynd i’r coleg/prifysgol neu gael gwaith, parhau i fyw gartref neu symud allan – mae’n rhaid iti ddelio gyda’r pwysau ychwanegol o ystyried anghenion yr unigolyn rwyt yn gofalu amdano.

Mae Credu yma i helpu. Mae’r tîm o weithwyr estyn allan yn y Gwasanaeth Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr yn barod i wrando a deall, a rhoi’r wybodaeth a’r cyngor sydd ei angen arnat. Hefyd rydym yn trefnu ac yn cefnogi grwpiau a gweithgareddau ar gyfer Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr, ac yn cynnig eiriolaeth (sef rhywun i siarad ar dy ran, er enghraifft gydag eraill megis y gwasanaethau iechyd neu addysg).

 

CEOP_logoCadw’n ddiogel ar-lein.
Cofia gofrestru unrhyw broblemau gyda Chanolfan CEOP.