Croeso i’r adran ar gyfer Oedolion sy’n Ofalwyr ym Mhowys!

Cysylltu | Cwrdd a Gwneud | Calendr | Newyddion (blog)

a group of adult carers sitting in a gardenOs ydych yn 18 oed neu’n h?n, ac yn gofalu am rywun, Oedolyn sy’n Ofalwr ydych. Hwyrach eich bod yn jyglo gweithio a’r teulu gyda’r dyletswyddau gofal, neu hwyrach bod angen cael trefn ar faterion gweinyddol neu gyfreithiol megis budd-daliadu neu atwrneiaeth arhosol.

Rydym yn deall pa mor bwysig yw cael y cymorth a’r wybodaeth gywir, a gallu siarad gyda rhywun. Mae’r tîm o weithwyr estyn allan yn y Gwasanaeth Oedolion sy’n Ofalwyr ar gael i roi cyngor a chymorth ichi. Rydym hefyd yn trefnu ac yn cefnogi grwpiau a gweithgareddau ar gyfer Oedolion eraill sy’n Ofalwyr.