Croeso i adran Gofalwyr Ifainc Powys!

Cysylltu | Cwrdd a Gwneud | Calendr | Newyddion (blog)

young carer standing at the top of a hill with their arms thrown wide

Os wyt ti’n 16 oed neu iau, ac yn gofalu am rywun sydd â salwch corfforol neu feddyliol, anabledd corfforol neu anabledd dysgu, neu broblem gyda chyffuriau neu alcohol, yna rwyt yn Ofalwr Ifanc. Hwyrach dy fod yn gofalu am riant, brawd neu chwaer, taid neu nain neu berthynas arall.

Gall y gofal rwyt yn ei roi cynnwys cymorth ymarferol neu gorfforol – megis gydag ymolchi a gwisgo neu goginio a glanhau – yn ogystal â chefnogaeth emosiynol. Peth hollol naturiol yw teimlo’n fwy blinedig neu’n bryderus wrth ymdopi gyda’r cyfrifoldebau ychwanegol hyn. Hwyrach dy fod yn cael trafferth dal fyny gyda gwaith ysgol, neu’n teimlo’n ynysig ac yn colli ffrindiau.

Rydym yn deall pa mor bwysig yw cael mynediad at gefnogaeth a gwybodaeth, a gallu siarad gyda rhywun. Bydd tîm o weithwyr estyn allan y Gwasanaeth Gofalwyr Ifainc yn gwrando ac yn deall, ac yn rhoi’r holl wybodaeth a chyngor sydd ei angen arnat. Hefyd rydym yn trefnu ac yn cefnogi grwpiau a gweithgareddau lle gall Gofalwyr Ifainc gymryd rhan gydag eraill, ac yn cynnig eiriolaeth (sef rhywun i siarad ar dy ran, er enghraifft gyda’r ysgol).

 

CEOP_logo

Cadw’n ddiogel ar-lein.
Cofia gofrestru unrhyw broblemau gyda Chanolfan CEOP.