A young adult carer poses with their horse

Mae’r tîm o weithwyr estyn allan yn cynnig cefnogaeth a gwybodaeth bersonol, ond hefyd rydym yn cynnig gwasanaeth Cwnsela pwrpasol os hoffech ei ddefnyddio.

Mae bywyd gofalwr yn gallu achosi straen a phryder ac mae sesiwn Cwnsela’n rhoi amser a lle i chi feddwl pwy ydych chi, beth hoffech chi fod, sut rydych yn ymdopi gyda straen bywyd, a darganfod strategaethau newydd i helpu ymdopi â hyn.

Mae Cynghorwr yn cynnig sesiwn cychwynnol ichi gael dysgu mwy am y gwasanaeth, ac os byddai Cwnsela o gymorth ichi, a sut y gall fod o fudd ichi o ran eich rôl fel gofalwr; wedyn bydd yn gallu cynnig cyfres o sesiynau i drafod eich profiadau a’ch sefyllfa ac unrhyw beth fyddech yn hoffi ei drafod mewn lleoliad diogel a chyfrinachol. Mae’r cynghorydd yn gweithio yn unol â fframwaith moeseg ac arferion proffesiynol.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth a byddwn yn hapus i helpu.