Croeso i’r adran ar gyfer Gofalwyr Ifainc WCD!

Cefndir WCD | Cysylltu | Cwrdd a Gwneud | Calendr | Newyddion (blog)

a group of young carers in front and on top of castle ruinsOs wyt ti’n byw yn Wrecsam, Conwy neu Sir Ddinbych, yn 18 oed neu iau, ac yn gofalu am rywun sydd â salwch corfforol neu feddyliol, anabledd corfforol neu anabledd dysgu, neu broblem gyda chyffuriau neu alcohol, rwyt yn un o Ofalwyr Ifainc WCD. Hwyrach dy fod yn gofalu am riant, brawd neu chwaer, taid neu nain neu berthynas arall.

Gall y gofal yma gynnwys cymorth ymarferol, corfforol- megis cymorth i ymolchi a gwisgo neu goginio a glanhau – yn ogystal â chefnogaeth emosiynol. Peth hollol naturiol yw teimlo’n fwy blinedig neu bryderus oherwydd y cyfrifoldebau ychwanegol hyn. Hwyrach dy fod yn cael trafferth dal fyny gyda gwaith ysgol, neu yn teimlo’n ynysig ac yn colli’ch ffrindiau.

Rydym yn deall pa mor bwysig yw cael mynediad at gymorth a gwybodaeth, a gallu siarad gyda rhywun. Mae’r tîm o weithwyr estyn allan sydd gan Ofalwyr Ifainc WCD yn barod i wrando a deall, ac yn rhoi’r holl wybodaeth a chyngor sydd ei angen arnat. Hefyd rydym yn trefnu ac yn cefnogi grwpiau a gweithgareddau ar gyfer holl ofalwyr ifainc yr ardal, ac yn cynnig eiriolaeth (sef rhywun i siarad ar dy ran, er enghraifft gyda’r ysgol).

 

CEOP_logoCadw’n ddiogel ar-lein.
Cofia gofrestru unrhyw broblemau gyda Chanolfan CEOP.