WCD Young Carers
GOFALWYR IFAINC WCD
YNG
NGOGLEDD CYMRU

Gofalwyr hyd at 18 oed

Trwy wasanaeth Gofalwyr Ifainc WCD rydym yn cynnig cefnogaeth i ofalwyr ifainc yng Ngogledd Cymru hyd at 18 oed yn siroedd Conwy, Dinbych a Wrecsam. O dudalennau WCD ceir hyd i fanylion ar gyfer cysylltu â’r tîm cymorth a gofalwyr eraill yn yr ardal leol, pa weithgareddau a grwpiau sy’n bodoli, a’r newyddion diweddaraf o’r blog.

Er nad ydym yn cefnogi oedolion sy’n ofalwyr yn uniongyrchol, gallwn eich cyfeirio at sefydliadau eraill yn yr ardal fydd yn gallu helpu. Dewiswch y gr?p oedran priodol o’r uchod!