a young carer runs across a field holding a kite

Yn aml, mae’r rôl gofal yn gallu arwain at straen sylweddol ym mywyd y gofalwr, ac mae pawb yn dibynnu ar strategaethau gwahanol i ymdopi. Os ydych yn hunanfeddyginiaethu neu’n dibynnu ar alcohol neu gyffuriau i ddelio gyda’r straen, croeso ichi ddod i drafod hyn gyda ni’n hollol gyfrinachol. Ni fyddwn yn barnu, ond rydym ar gael i helpu ystyried yr opsiynau sydd ar agor ichi.

Os ydych yn pryderu am rywun rydych yn ei adnabod sy’n gofalu am rywun, sydd efallai’n camddefnyddio alcohol neu gyffuriau, gallwch siarad gyda ni’n gyfrinachol; gallwn ystyried yr opsiynau o ran cynnig cymorth a chefnogaeth i’r gofalwr.

Cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein, ebost neu ffonio.