A group of volunteers posing beside a signMae’r Cerdyn iCare yn golygu fod gofalwyr yn cael eu cydnabod ac yn cael cynigion arbennig a gostyngiadau gan fusnesau lleol. Mae ar gael ar draws Powys ar hyn o bryd, ac rydym yn gweithio ar ehangu’r cynllun ar draws ardal WCD (Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych).

Dymunwn ddiolch i’r holl fusnesau a sefydliadau sy’n dangos eu cefnogaeth i ofalwyr trwy gymryd rhan yn y cynllun hwn. Os taw busnes neu wasanaeth ydych,  a byddech yn hoffi bod yn rhan o’r cynllun, cysylltwch â ni.

.

Partneriaid Cerdyn iCare

Yn ogystal â’r partneriaid isod, cymerwch gip ar dudalen gwybodaeth gwefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr i weld pa ostyngiadau sydd ar gael i chi ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban: Carers’ Trust Days Out.

FFITRWYDD

Simply Fit Wales, ardal Aberhonddu
Gostyngiad o  20% ar sesiynau ffitrwydd personol
simplyfitwales.com, 07857 933 448

Canolfannau Hamdden Cyngor Sir Powys (16 lleoliad)
Gostyngiad o 50% ar ddefnyddio’r gampfa (I gynnwys sesiwn cynefino) a/neu nofio
Rheolau arferol y ganolfan hamdden yn berthnasol (plant i fod yng nghwmni oedolyn ac ati) – cysylltwch â’ch canolfan hamdden lleol gydag unrhyw ymholiadau.
Chwilio am eich canolfan hamdden lleol.

Gwesty’r Manor, Crughywel
Gostyngiad o £8 ar aelodaeth hamdden fisol lawn
manorhotel.co.uk, 01873 810 212

Canolfannau Hamdden Teme (5 lleoliad)
Gostyngiad o 50% ar ddefnyddio’r gampfa a nofio – 5 lleoliad Canolfannau Hamdden Teme:  Llwydlo, Cleobury, Church Stretton, Wem a SpARC (Bishops Castle).
teme-leisure.co.uk

Y CELFYDDYDAU

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu
Consesiynau ar gael i ofalwyr ar gyfer sioeau penodol.
Gofynnwch am y gostyngiad adeg archebu tocynnau, a bydd angen dangos eich cerdyn aelodaeth wrth fynd i’r sioe.
brycheiniog.co.uk, 01874 611622

Theatr Hafren, Y Drenewydd
Consesiynau ar gael i ofalwyr ar gyfer sioeau penodol.
Gofynnwch am y gostyngiad adeg archebu tocynnau, a bydd angen dangos eich cerdyn aelodaeth wrth fynd i’r sioe.
thehafren.co.uk, 01686 614555

HARDDWCH

Stiwdio iPink, Y Drenewydd
Gostyngiad o 20% ar yr holl wasanaethau: trin gwallt, ewinedd, cwyro a lliw haul
ipinkstudios.co.uk, 01686 610789

The Cutting Company, Y Trallwng
Gostyngiad o 10% ar dorri gwallt
the-cuttingcompany.co.uk, 01938 355 570

K2 The Salon, Y Drenewydd
Gostyngiad o 20% ar bob gwasanaeth (torri a lliwio gwallt)
k2thesalon.co.uk, 01686 624 700

BWYD A DIOD

Siop Goffi Giglio, Aberhonddu
Paned mawr o de neu goffi am ddim (yn lle paned bach)
10-11 Sgwâr Bethel, 01874 625062

East’s of Brecon (Cigydd), Aberhonddu
Gostyngiad o 5%
41 Stryd Fawr, 01874 625771

Caffi’r Strand, Llanfair-ym-Muallt
Paned mawr o de neu goffi am ddim (yn lle paned bach)
Stryd y Gro, 01982 552652

Caffi’r Cwtch, Llanfair-ym-Muallt
Cewch gacen am hanner pris pan fyddwch yn prynu unrhyw ddiod gynnes.
6a Y Stryd Lydan, 01982 551700

DYSGU A DARGANFOD

Y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Machynlleth
Gostyngiad o 20% ar dâl mynediad
cat.org.uk, 01654 705950

The Happy Hunt (dosabrthiadau), Llandrindod
Dosbarthiadau hanner pris: yoga, myfyrdod neu ymlacio (ar gael i bobl 14 oed a throsodd). Croeso i ddechreuwyr; nid oes angen unrhyw offer arbennig.
thehappyhunt.com, 07915 917 634 (Charlotte)

SIOPA

Dillad ac offer chwaraeon
Gostyngiad o 15% ar unrhyw nwyddau pris llawn (ar wahân i wisg ysgol)