The shop front of the shop in Machynlleth

Croeso ichi alw i’n gweld yn y swyddfa yn  Llandrindod neu yn y siop ym Machynlleth. Rydym ar gael i’ch cefnogi ac i roi cyngor a gwybodaeth, yn ogystal â bod yn barod i wrando a chael paned hefyd!

.

Yn swyddfa Llandrindod:

Lleoliad y swyddfa yw: Marlow, Cilgant y De, Llandrindod, LD1 5DH. Gellir cysylltu â’r swyddfa drwy ffonio 01597 823800  neu e-bostio gofalwyr@credu.cymru. Ar hyn o bryd mae’r swyddfa ar agor Dydd Llun – Gwener, 9:00am – 5:00pm (byddwn yn treialu agor gyda’r hwyr yn y dyfodol agos hefyd!). Gallwch alw am baned unrhyw bryd rhwng 10:00am – 4:00pm, Dydd Llun – Gwener.

Yn siop a hwb Machynlleth:

Lleolir y Siop Elusennol a’r Hwb i Ofalwyr yn: 38 Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8DT; mae ar agor Dydd Llun – Sadwrn, 9:00am – 5:00pm. Gellir cysylltu â ni drwy ffonio 01654 703926 neu e-bostio: siopau@credu.cymru.