hands massage from a carers pamper day

Mae’n hynod bwysig gofalu am eich iechyd a’ch llesiant eich hunan, yn enwedig os ydych yn gofalu am rywun arall.

Mae gofalu am rywun yn rhoi boddhad ichi, ond gall hefyd eich blino’n gorfforol, ac yn emosiynol, arwain at ynysrwydd a gall fod yn gostus. Yn ogystal â rhoi boddhad a theimlad o bwrpas ichi, gall hefyd achosi straen.

Fel gofalwr, mae’n rhaid talu sylw ychwanegol at ofalu am eich hunan. Mae’n hynod bwysig i chi, ac mae’n helpu’r unigolyn rydych yn gofalu amdano.

Cymerwch gip ar yr adran hon i ddysgu mwy am:

Man cychwyn yw’r uchod i chi ddechrau ystyried eich llesiant a gofalu am eich hunan. Rydym ar gael i’ch cefnogi yn hyn o beth – peidiwch ag oedi ffonio neu gysylltu â ni.