GOFALWYR bob dydd, rydych yn gwneud cyfraniad anhygoel i’r bobl rydych yn gofalu amdanynt, a’ch cymuned!

MAE CREDU AM EICH CYNORTHWYO I FFYNNU A GWNEUD Y GORAU O FYWYD.

Y Newyddion diweddaraf

Swyddi Gofalwyr Ceredigion Carers

Gofalwyr Ceredigion Carers
Cefnogi Gofalwyr yng Ngheredigion 1 x Cydlynydd (37.5 awr yr wythnos) Cyflog £24,000 1 x Gweithwr Estyn Allan Rhan-amser (21 awr yr ...
Read More

Gofalwyr Ceredigion Carers

O Swyddi Clic YMA Os ydych yn gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind, rydych yn bwysig! Rydych yn haeddu manteisio i’r eithaf ar fywyd! ...
Read More

Powys Young Assessors – Young People leading the way for better School support and services

A group of Young Carers from all areas of Powys met up with representatives of the Powys Youth Forum over Half Term to train as ...
Read More

Rheolwr Tim Gofalwyr Ifainc WCD

Rheolwr Tîm Gofalwyr Ifainc WCD CYFLOG: £26,260 y flwyddyn pro rata ORIAU: 21 awr yr wythnos GWYLIAU: 27 diwrnod pro rata a gwyliau banc statudol ...
Read More

Rheolwr Tîm Gofalwyr Ifainc Powys

Rheolwr Tîm Gofalwyr Ifainc Powys CYFLOG: £26,260 y flwyddyn pro rata ORIAU: 21 awr yr wythnos GWYLIAU: 27 diwrnod pro rata a gwyliau banc ...
Read More

credu-footer-logos_line_1

Hafan

Bwrdd lechyd Addsygu Powys Bwrdd lechyd Prifysgol Llywodraeth Cymru Powys County Council The Children and Young People's Partnership Denbigshire County Council PQASSO NVCO Licensed Mentor Conwy County Borough Council Wrexham Cyngor Bwrdeistref Sirol Carers Trust Centre of Excellence Award